Galić, Jure, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska