Žiljak Gršić, Jana, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska