Božić Dragun, Ivana, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska