Volarić, Ivan, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska