Rakić, Hrvoje, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska