Sirovatka, Goran, Tehničko velučilište u Zagebu, Hrvatska