Sirovatka, Goran, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska