Jelečki, Dorian, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska