Nazor Čorda, Dijana, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Getaldićeva 2, 10000 Zagreb, Hrvatska, Hrvatska