Miloknoja, Darko, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska