Cafuta, Brigitta, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska