Preprotić, Branimir, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska