Daraboš, Boris, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska