Stojanović, Aleksandar, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska