Kovačević, Željko, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska