Kišan, Goran, Silvi Kolarić, Zoran Baus, Dubravko Žigman, Krunoslav Rukavina, i Tihomir Čar. Using Smart Grid Technology in Energy Distribution Systems. Politehnika i dizajn 2, no. 02 (srpanj 19, 2018). Pristupljeno ožujak 25, 2023. https://polytechnicanddesign.tvz.hr/index.php/ojs/article/view/59.