Osman, K., i J. Husnik. IMPLEMENTACIJA AUTOMATIZACIJE MJERENJA UZGONSKIH TLAKOVA I TEMPERATURA U BETONSKOJ BRANI HIDROELEKTRANE. Politehnika I Dizajn, Sv. 10, izd. 04, Feb. 2023, doi:10.19279/TVZ.PD.2022-10-4-14.