Ćulumović, D., D. Žigman, i I. Mamuzić. Spajanje Dviju Kompanija U VPN. Politehnika I Dizajn, Sv. 4, izd. 03, July 2018, https://polytechnicanddesign.tvz.hr/index.php/ojs/article/view/149.