[1]
A. Agić, J. Žiljak Vujić, i D. Agić, Metoda namjenskog podešavanja za dvojne boje - nužni postupak za vizualnu i NIR sliku, PiD, sv. 3, izd. 02, srp. 2018.