[1]
F. Briski, S. Predanić, i D. Žigman, Automatska distribucija poziva sa redovima čekanja u pozivnim centrima, PiD, sv. 2, izd. 02, srp. 2018.