[1]
B. Bobovec i R. Mandić, Obnova stambenog fonda i saniranje posljedica katastrofalne poplave na području Vukovarsko - Srijemske županije, PiD, sv. 2, izd. 02, srp. 2018.