[1]
Z. Balaž, Inženjersko modeliranje uzemljivača kružnom metalnom pločom, PiD, sv. 2, izd. 02, srp. 2018.