[1]
K. Osman i J. Husnik, IMPLEMENTACIJA AUTOMATIZACIJE MJERENJA UZGONSKIH TLAKOVA I TEMPERATURA U BETONSKOJ BRANI HIDROELEKTRANE, PiD, sv. 10, izd. 04, velj. 2023.