[1]
L. Fučić, Zadaće i obveze nadzornog inženjera tijekom građenja, PiD, sv. 2, izd. 01, srp. 2018.