[1]
D. Slavulj, D. Cafuta, J. Kapelac Gulić, I. Dodig, i B. Cafuta, Upotreba ugrađenog sustava za identifikaciju biometrijskom metodom prepoznavanja lica, PiD, sv. 8, izd. 02, ruj. 2020.