[1]
T. Kramberger, B. Nožica, I. Dodig, i D. Cafuta, Pregled tehnologija u neuronskim mrežama, PiD, sv. 7, izd. 01, str. 25-32, svi. 2019.