[1]
I. Marković, T. Đuran, i T. Novak, Određivanje satnog broja transformatora pomoću voltmetra i fazorskog dijagrama, PiD, sv. 6, izd. 03, lis. 2018.