[1]
A. Bernik i M. Stigleitner, Dinamički efekati i simulacija u Cinemi 4D, PiD, sv. 5, izd. 01, srp. 2018.