[1]
D. Ćulumović, D. Žigman, i I. Mamuzić, Spajanje dviju kompanija u VPN, PiD, sv. 4, izd. 03, srp. 2018.