[1]
T. Gržetić i D. Matika, Automatizacija procesa proizvodnje betona, PiD, sv. 3, izd. 03, srp. 2018.