Agić, A., Žiljak Vujić, J. i Agić, D. (2018) Metoda namjenskog podešavanja za dvojne boje - nužni postupak za vizualnu i NIR sliku, Politehnika i dizajn, 3(02). Dostupno na: https://polytechnicanddesign.tvz.hr/index.php/ojs/article/view/90 (Pristupljeno: 22ožujak2023).