Osman, K. i Husnik, J. (2023) IMPLEMENTACIJA AUTOMATIZACIJE MJERENJA UZGONSKIH TLAKOVA I TEMPERATURA U BETONSKOJ BRANI HIDROELEKTRANE, Politehnika i dizajn, 10(04). doi: 10.19279/TVZ.PD.2022-10-4-14.