Fučić, L. (2018) Zadaće i obveze nadzornog inženjera tijekom građenja, Politehnika i dizajn, 2(01). Dostupno na: https://polytechnicanddesign.tvz.hr/index.php/ojs/article/view/42 (Pristupljeno: 4lipanj2023).