Petranović, D. (2021) MEHANIČKI UČINCI STRUJA KRATKOGA SPOJA NA SUSTAV UŽETNIH SABIRNICA, Politehnika i dizajn, 9(03). doi: 10.19279/TVZ.PD.2021-9-3-09.