Osman, KreŇ°imir, i Josip Husnik. 2023. IMPLEMENTACIJA AUTOMATIZACIJE MJERENJA UZGONSKIH TLAKOVA I TEMPERATURA U BETONSKOJ BRANI HIDROELEKTRANE. Politehnika I Dizajn 10 (04). https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-4-14.