Pasanec Preprotić, Suzana, Dijana Stančin, i Gorana Petković. 2023. PROJEKTIRANJE PROCESA U NAKLADNIČKOM UVEZU KNJIGA - ANALIZA RADNOG PROCESA. Politehnika I Dizajn 10 (04). https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-4-01.