Petranović, Davor. 2021. MEHANIČKI UČINCI STRUJA KRATKOGA SPOJA NA SUSTAV UŽETNIH SABIRNICA. Politehnika I Dizajn 9 (03). https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2021-9-3-09.