BRISKI, F.; PREDANIĆ, S.; ŽIGMAN, D. Automatska distribucija poziva sa redovima čekanja u pozivnim centrima. Politehnika i dizajn, v. 2, n. 02, 19 jul. 2018.