BOBOVEC, B.; MANDIĆ, R. Obnova stambenog fonda i saniranje posljedica katastrofalne poplave na području Vukovarsko - Srijemske županije. Politehnika i dizajn, v. 2, n. 02, 19 jul. 2018.