SLAVULJ, D.; CAFUTA, D.; KAPELAC GULIĆ, J.; DODIG, I.; CAFUTA, B. Upotreba ugrađenog sustava za identifikaciju biometrijskom metodom prepoznavanja lica. Politehnika i dizajn, v. 8, n. 02, 15 set. 2020.