LOŽNJAK, S.; KRAMBERGER, T.; CESAR, I.; KRAMBERGER, R. Klasifikacija automobila koristeći transferirano učenje na ResNet arhitekturi neuronske mreže. Politehnika i dizajn, v. 8, n. 01, 17 fev. 2020.