ŠEGOVIĆ, K.; MARKOVIĆ, I.; ĐURAN, T.; NOVAK, T. Izrada statorskog namota hidrogeneratora automatiziranim procesima. Politehnika i dizajn, v. 7, n. 02, p. 103-109, 24 jun. 2019.