KRAMBERGER, T.; NOŽICA, B.; DODIG, I.; CAFUTA, D. Pregled tehnologija u neuronskim mrežama. Politehnika i dizajn, v. 7, n. 01, p. 25-32, 30 maio 2019.