MARKOVIĆ, I.; ĐURAN, T.; NOVAK, T. Određivanje satnog broja transformatora pomoću voltmetra i fazorskog dijagrama. Politehnika i dizajn, v. 6, n. 03, 29 out. 2018.