ĆUTIĆ, D.; PLEŠKO, J.; EŠEGOVIĆ, J. Klasifikacija i određivanje namjene individualiziranih rukopisnih fontova. Politehnika i dizajn, v. 4, n. 03, 25 jul. 2018.