ĆULUMOVIĆ, D.; ŽIGMAN, D.; MAMUZIĆ, I. Spajanje dviju kompanija u VPN. Politehnika i dizajn, v. 4, n. 03, 25 jul. 2018.