Osman, K., & Husnik, J. (2023). IMPLEMENTACIJA AUTOMATIZACIJE MJERENJA UZGONSKIH TLAKOVA I TEMPERATURA U BETONSKOJ BRANI HIDROELEKTRANE. Politehnika I Dizajn, 10(04). https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-4-14