(1)
Agić, A.; Žiljak Vujić, J.; Agić, D. Metoda Namjenskog Podešavanja Za Dvojne Boje - Nužni Postupak Za Vizualnu I NIR Sliku. PiD 2018, 3.