(1)
Briski, F.; Predanić, S.; Žigman, D. Automatska Distribucija Poziva Sa Redovima čekanja U Pozivnim Centrima. PiD 2018, 2.