(1)
Bobovec, B.; Mandić, R. Obnova Stambenog Fonda I Saniranje Posljedica Katastrofalne Poplave Na Području Vukovarsko - Srijemske županije. PiD 2018, 2.